PRINCIPY (HODNOTY) OKG

Společnost OKG naplňuje své poslání prostřednictvím těchto principů:

INTEGRITA: princip osobního příkladu založeného na souladu mezi myšlenkami, slovy a skutky

LOAJALITA: princip osobní sounáležitosti s výrobky, sponzory, organizací a OKG

OSOBNÍ ROZVOJ: princip neustálého zhodnocování života jednotlivce, zvyšování a dosahování osobního potenciálu

UZNÁNÍ: princip prokazování úcty a osobní hodnoty jinému člověku

ČESTNOST: princip plnění slibů a závazků vůči lidem ve své organizaci a hlavně sobě

DŮVĚRA: princip projevu osobní důvěry v sebe a ostatní lidi

PŘÁTELSTVÍ: princip vytváření a udržování přátelských vztahů mezi lidmi

LÁSKA: princip nepodmíněného, kladného a láskyplného vztahu k sobě i lidem kolem sebe

>>> Historie společnosti
>>> Naše poslání a vize...
>>> Principy

POMÁHEJTE S NÁMI


pomáhejte s námi (pdf)

Copyright © 2019 O.K.G., s.r.o. Všechna práva vyhrazena.


Neznám heslo
×